Celní služby

 

Svým zákazníkům poskytujeme zastoupení v celním řízení, ve správním a daňovém řízení a elektronickém celním řízení. Zajišťujeme elektronickou komunikaci do všech celních systémů e-Dovoz, e-Vývoz – tranzit v systému NCTS, vývoz v systému ECS – a samozřejmě vyhotovení všech potřebných dokladů ke zboží pro celní řízení (při dovozu a vývozu zboží mimo rámec EU). Dále zpracováváme evidenci a statistiku INTRASTAT pro pohyb zboží mezi členskými státy Evropské unie při vnitrounijním obchodu a předkládáme ji celním orgánům. Zařazujeme zboží dle kombinované nomenklatury zboží TARIC (systém společného celního sazebníku EU).

Dovoz

Pro import zajišťujeme vyhotovení Jednotného správního dokladu (JSD) a Elektronického celního prohlášení e-Dovoz (AIS), Tranzitní doprovodný doklad v systému NCTS (T1, T2, T2L) a vystavení tranzitních dokumentů Karnet TIR, Karnet ATA a Mezinárodního nákladní listu CMR.

Vývoz

Vyřizujeme kompletní celní odbavení při exportu – Vývozní doprovodný doklad (VDD) v systému ECS, dále Tranzitní doprovodný doklad (TDD) v systému NCTS (T1, T2, T2L), Osvědčení o původu zboží na Hospodářské komoře ČR (Certificate of origin) a Osvědčení o původu zboží (EUR.1, FORM A, A.TR apod.), Karnet TIR v systému NCTS a Karnet ATA a Mezinárodní nákladní list CMR.
2001–2023 © WLACH TRANSPORT, s.r.o.
Česky   English