Vzděláváním k profesnímu růstu

 

Název projektu
Vzděláváním k profesnímu růstu

Příjemce podpory
CZ LOKO, a.s.

Partner
SAKORA s.r.o.

Partner
WLACH TRANSPORT s.r.o.

Číslo projektu
CZ.03.1.52/0.0/0­.0/16_043/0005429

Popis projektu
Předmětem projektu je vzdělávání zaměstnanců, kterým bude dosaženo celkového růstu společnosti – zaměstnanci zvyšují svůj odborný potenciál, nezbytný pro naplňování prorůstové strategie zaměstnavatele.

Cíl projektu
Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
2001–2024 © WLACH TRANSPORT, s.r.o.
Česky   English